Aabyhøj Grundejerforening – stiftet 1924

Aabyhøj Grundejerforening er en upolitisk grundejerforening, der er talerør for grundejere bosiddende i postnummer 8230 Åbyhøj.

Som medlem af Aabyhøj Grundejerforening kan du henvende dig til foreningen, hvis du ønsker rådgivning og hjælp vedrørende problemer, du som grundejer måtte få. Det kan f.eks. dreje sig om uklarheder, der opstår omkring større byggesager, lokalplaner, vejproblemer, renovation, affaldshåndtering, m.m. Aabyhøj Grundejerforening har den klare holdning, at regler skal overholdes af alle.

Aabyhøj Grundejerforening tilbyder vore medlemmer:

  • At tale din sag i relation til tvister med myndighederne
  • Spændende arrangementer af relevans for grundejere
  • Udlån af redskaber, du har brug for som grundejer, eksempelvis – stiger, kloakrensningsapparatur, diverse haveredskaber, etc.
  • varetage lokale interesser

Relevant information udsendes til medlemmer på e-mail og på foreningens facebookside.

bestyrelsen
VEDTÆGTER
medlemsblade