Aabyhøj Grundejerforening – Stiftet 1924

Aabyhøj Grundejerforening er en upolitisk grundejerforening, der er talerør for grundejere bosiddende i postdistrikt 8230 Åbyhøj.

Som medlem af Aabyhøj Grundejerforening kan du henvende dig til Foreningen, hvis du ønsker rådgivning og hjælp vedrørende problemer, du som grundejer måtte få. Det kan f.eks. dreje sig om uklarheder, der opstår omkring større byggesager, lokalplaner, vejproblemer, renovation, affaldshåndtering, m.m.

Aabyhøj Grundejerforening er dog meget mere. I stikordsform har vi samlet, hvad vi mener vi især kan tilbyde vore medlemmer:

  • At tale din sag i relation til tvister med myndighederne
  • Spændende arrangementer af relevans
  • Udlån af redskaber, du har brug for som grundejer – stiger, kloakrensningsapparatur, diverse haveredskaber, etc.
  • At være din kamporganisation, når lokale interesser trues

Relevant information udsendes til medlemmer på e-mail og i foreningens facebookgruppe.

bestyrelsen
VEDTÆGTER
medlemsblade