Formand
Inge Nedergaard Sørensen
Dr. Holsts Vej 33
Mobil: 3064 0380

Næstformand:
Verner Nørgaard
Vølundsvej 18

Kasserer:
Hellen Waldstrøm
C.A. Thyregods Vej 76

Bestyrelsesmedlem:
Mie Jarning
H. C. Andersensvej 9

Bestyrelsesmedlem:
Christina Waldstrøm
J. Skjoldborgs Vej 1

Bestyrelsessuppleant:
Preben Sørensen
Dr. Holsts Vej 33

Revisorer:

Niels Hansen
Chr. Winters Vej 39

Svend Molberg
Chr. Winthers Vej 36

Revisorsuppleant:
Else Saabye
Heimdalsvej 12