Aabyhøj Grundejerforening – Stiftet 1924

Aabyhøj Grundejerforening er en upolitisk grundejerforening, der er talerør for grundejere bosiddende i postnummer 8230 Åbyhøj.

Som medlem af Aabyhøj Grundejerforening kan du henvende dig til grundejerforeningen, hvis du ønsker sparring, rådgivning og hjælp vedrørende problemer, du som grundejer måtte få. Det kan f.eks. dreje sig om uklarheder, der opstår omkring større byggesager, lokalplaner, vejproblemer, renovation, affaldshåndtering. Det er grundejerforeningens mærkesag at love og regler gælder for alle og skal overholdes i alle henseender.

Foreningen er medlemmernes talerør overfor kommunale, og andre offentlige myndigheder,
enten direkte eller via Åbyhøj Fællesråd, hvor grundejerforeningen er repræsenteret.

Aabyhøj Grundejerforening er stiftet i 1924, og er i dag den eneste forening, der dækker hele Åbyhøj

Grundejerforeningens servicetilbud

Af de vigtigste kan nævnes:

  • Forskellige redskaber til vedligeholdelse af hus og have, udlånes gratis til medlemmerne.
  • Et årligt medlemsmøde med relevans for grundejerne, eksempelvis via et besøg på en af Åbyhøjs virksomheder.
  • Generalforsamling med med et relevant oplæg. I 2023 var Aarhus Kommunes rådmand for Teknik og Miljø, Nicolaj Bang indlægsholder

Grundejerforeningens fordele

Vi kan især tilbyde vore medlemmer:

  • At tale en forurettet grundejers sag i relation til tvister med myndighederne
  • Spændende arrangementer af relevans
  • Udlån af redskaber, du har brug for som grundejer, eksempelvis – stiger, kloakrensningsapparatur, diverse haveredskaber.
  • At varetage lokale interesser
UDLÅN
Arrangementer
BESTYRELSEN
BLIV MEDLEM