Aabyhøj Grundejerforening – Stiftet 1924

Aabyhøj Grundejerforening er en upolitisk grundejerforening, der er talerør for grundejere bosiddende i postdistrikt 8230 Åbyhøj.

Som medlem af Aabyhøj Grundejerforening kan du henvende dig til Foreningen, hvis du ønsker rådgivning og hjælp vedrørende problemer, du som grundejer måtte få. Det kan f.eks. dreje sig om uklarheder, der opstår omkring større byggesager, lokalplaner, vejproblemer, renovation, affaldshåndtering, m.m.

Foreningen er medlemmernes talerør overfor kommunale, regionale og/eller andre offentlige myndigheder,
enten direkte eller via Åbyhøj Fællesråd, hvor Foreningen er repræsenteret.

Aabyhøj Grundejerforening er stiftet i 1924, og er i dag den eneste forening, der dækker hele Åbyhøj

BLIV MEDLEM

Foreningens servicetilbud

Af de vigtigste kan nævnes:

Foreningens fordele

Vi kan især tilbyde vore medlemmer:

  • At tale din sag i relation til tvister med myndighederne
  • Spændende arrangementer af relevans
  • Udlån af redskaber, du har brug for som grundejer – stiger, kloakrensningsapparatur, diverse haveredskaber, etc.
  • At være din kamporganisation, når lokale interesser trues
BLIV MEDLEM
UDLÅN
Arrangementer
BESTYRELSEN