Aabyhøj Grundejerforening afholder generalforsamling

Mandag den 5. oktober 2020 kl. 19.00
på Elværket, Thorsvej 4, Åbyhøj

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2019 til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for 2020
6. Valg: bestyrelsesmedlemmer og formand
7. Opløsning af foreningen?

Foreningen er vært ved et mindre traktement, hvorfor vi beder om tilmelding til Mie Jarning, mie.jarning@gmail.com eller mobil 4025 7742 senest den 27/9.

Da ingen i den nuværende bestyrelse ønsker genvalg, foreslås det, at foreningen opløses, hvis der ikke på generalforsamlingen kan vælges en ny bestyrelse.

Vel mødt.