Aabyhøj Grundejerforening afholder generalforsamling

Mandag den 16. marts 2020 kl. 19.00
på Elværket, Thorsvej 4, Åbyhøj

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2019 til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for 2020
6. Valg: bestyrelsesmedlemmer og formand
7. Opløsning af foreningen?
8. Foredrag om humor og livet hos PET ved Hugo Mortensen

Efterfølgende er foreningen vært ved et par stykker smørrebrød samt en kop kaffe/te.

Vel mødt.