Aabyhøj Grundejerforening afholder generalforsamling.

 

Dato:

Mandag den 5. oktober kl. 19.00 på Elværket, Thorsvej, Åbyhøj.

Foreningen er vært ved et mindre traktement, hvorfor vi beder om tilmelding til Mie Jarning mie.jarning@gmail.com eller mobil 4025 7742 senest den 27/9.

 

Da ingen i den nuværende bestyrelse ønsker genvalg, foreslås det, at foreningen opløses, hvis der ikke på generalforsamlingen kan vælges en ny bestyrelse.

 

Se dagsorden